Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning som syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.

Utbildningen är minst tre timmar lång och på det så är det en eller flera bensträckare med lite fika.

Visa upp giltig legitimation.
Vara närvarande hela tiden.
Aktivt deltaga i diskussioner.
Kunna redogöra för vissa fakta.

Riskutbildning del 1 är giltig i 5 år.

Betalning innan eller i samband med Riskutbildningen. (750:- / person.)