Från vänster till höger, Eddy, Martin och Susanne.