Handledarkursen är en obligatorisk utbildning både handledare och elev måste gå om man ska övningsköra privat och ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen.
Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under som efter körkortsutbildningen.

Utbildningen är minst tre timmar lång och på det så är det en eller flera bensträckare med lite fika.

Visa upp giltig legitimation.

Handledarkursen är giltig i 5 år.

Betalning innan eller i samband med Handledarkursen. (450:- / person.)
Godkännande som handledare, betalas till Transportstyrelsen. (50:- / tillstånd.)