Körkortstillstånd är det första som behövs för att få övningsköra, det gör man genom att skicka in en hälsodeklaration och ett synintyg till Transportstyrelsen.

Hälspodeklarationen fyller man i själv och synintyget kan vi hjälpa dig med här på trafikskolan.

Klickar ni på länken här nere och väljer E-tjänster och blanketter så hittar ni det ni behöver.
Http://www.korkortsportalen.se

Körkortstillstånd, betalas till Transportstyrelsen. (150:- / tillstånd.)


Handledarkursen är en obligatorisk utbildning både handledare och elev måste gå om man ska övningsköra privat och ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen.
Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under som efter körkortsutbildningen.

Utbildningen är minst tre timmar lång och på det så är det en eller flera bensträckare med lite fika.

Visa upp giltig legitimation.

Handledarkursen är giltig i 5 år.

Betalning innan eller i samband med Handledarkursen. (450:- / person.)
Godkännande som handledare, betalas till Transportstyrelsen. (50:- / tillstånd.)


Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning som syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.

Utbildningen är minst tre timmar lång och på det så är det en eller flera bensträckare med lite fika.

Visa upp giltig legitimation.
Vara närvarande hela tiden.
Aktivt deltaga i diskussioner.
Kunna redogöra för vissa fakta.

Riskutbildning del 1 är giltig i 5 år.

Betalning innan eller i samband med Riskutbildningen. (750:- / person.)


Riskutbildning del 2 är en obligatorisk utbildning som ska belysa svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.
Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningen betydelse vid trafikolyckor.
Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker.
Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga.
Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevs under utbildningen.

Riskutbildningen är förlagt till Stora Holm nära Tuve på Hisingen och är minst 3 timmar lång exklusive raster.
Hela riskutbildningen hanteras av personal på Stora Holm.

Vill ni boka den via oss vill vi se att ni kan hantera en bil utan problem och klarar av att göra en hård bromsning.

Riskutbildning del 2 är giltig i 5 år.

Betalning innan eller i samband med att vi bokar Riskutbildningen. (1990:- / person.)