Handledarkurs

Handledarkursen är en obligatorisk utbildning både handledare och elev måste gå om man ska övningsköra privat.

Nästa kurs:
16 November, 16:00 – 19:30
14 December, 16:00 – 19:30

Riskettan

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning som syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

Nästa Kurs:
9 December, 13:00 – 16:30

Teori

Vi har 4 lärarledda teorilektioner där vi går igenom det du behöver kunna ute i trafiken och inför kunskapsprovet på trafikverket, under en av lektionerna gör vi även en säkerhetskontroll på bilen.