Handledarkurs

Handledarkursen är en obligatorisk utbildning både handledare och elev måste gå om man ska övningsköra privat och ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen.

Riskettan

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning som syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

Teori

Vi har 4 lärarledda teorilektioner där vi går igenom det du behöver kunna ute i trafiken och inför kunskapsprovet på trafikverket, under en av lektionerna gör vi även en säkerhetskontroll på bilen. Teorilektionerna är på måndagar 17:30 – 19:00 Teorilektion